NABÓR DO PROGRAMU „KONSERWATOR”

Od 3 lutego 2014r. rozpoczyna się rekrutacja osób na miejsca zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych na rok 2014 w projekcie "Konserwator - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia".

Szczegółowe informacje o projekcie, stanowiskach pracy i staży oferowanych w ramach niniejszego projektu umieszczone są na stronie internetowej:

www.wup-krakow.pl

W ramach Projektu na terenie Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego przewidziane zostały następujące stanowiska pracy i stażu:

STANOWISKA PRACY:

 • OPIEKUN EKSPOZYCJI – 5 MIEJSC PRACY – MIASTECZKO GALICYJSKIEW NOWYM SĄCZU
 • OPIEKUN EKSPOZYCJI – 1 MIEJSCE PRACY – MUZEUM NIKIFORA W KRYNICY - ZDROJU
 • PRZEWODNIK – 4 MIEJSCA PRACY – MIASTECZKO GALICYJSKIE W NOWYM SĄCZU
 • PRACOWNIK DS. INFORMACJI TURYSTYCZNEJ – 1 MIEJSCE PRACY – KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK W STARYM SĄCZU
 • KONSERWATOR – PRACOWNIK GOSPODARCZY – 1 MIEJSCE PRACY – URZĄD GMINY RYTRO – RUINY ZAKMU W RYTRZE
 • KOORDYNATOR PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH PRZY FESTIWALU KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – 1 MIEJSCE PRACY - PARAFIA RZYMSKOKATLOICKA W KRYNICY-ZDROJU
 • ROBOTNIK GOSPODARCZY- 2 MIEJSCA PRACY – BAZYLIKA MNIEJSZA I MUZEUM PARAFIALNE W GRYBOWIE
 • INSTRUKTOR RĘKODZIEŁA – 1 MIEJSCE PRACY – DWÓR W KORZENNEJ
 • PRACOWNIK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ – 1 MIEJSCE PRACY – URZĄD MIEJSKI W KRYNICY – ZDROJU
 • PRZEWODNIK MIEJSKI – 1 MIEJSCE PRACY – TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA
 • INSTRUKTOR KULTURALNO – OŚWIATOWY – 1 MIEJSCE PRACY – GMINNY OŚRODEK KULTURY W KAMIONCE WIELKIEJ
 • PRZEWODNIK PO OBIEKCIE SAKRALNYM NA TERENIE MAŁOPOLSKI – 23 MIEJSCA PRACY – OBIEKTY SAKARALNE NA TERENIE MAŁOPOLSKI

STAŻE:

 • OPIEKUN EKSPOZYCJI – 2 MIEJSCA STAŻY – MCK SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU
 • PRACOWNIK DS.PROMOCJI I MARKETINGU – 1 MIEJSCE STAŻU – MCK SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU
 • POMOCNIK APARATURY PROJEKCYJNEJ, POMOCNIK KINKOPERATORA – 1 MIEJSCE STAŻU - MCK SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU
 • ANIMATOR KULTURY– 1 MIEJSCE STAŻU - MCK SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU
 • OBSŁUGA TECHNICZNA SCENY, ROBOTNIK GOSPODARCZY – 2 MIEJSCA STAŻU – MCK SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU
 • REFERENT DS.RACHUNKOWOŚCI – 2 MIEJSCA STAŻU – MCK SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU
 • ANIMATOR KULTURY – 1 MIEJSCE STAŻU – INSYTYTUT EUROPA KARPAT w NOWYM SĄCZU

Opisy stanowisk pracy i stażu oraz kryteria, jakie należy spełnić ubiegając się o ww. stanowiska pracy i stażu opisane są szczegółowo na stronie internetowej podanej wyżej. Tam też znajdują się druki wszystkich dokumentów, które należy złożyć.

Przed wypełnieniem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, a także ksero dowodu osobistego) można:

 • złożyć na dzienniku podawczym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (Pl. Na Stawach 1 parter),
 • złożyć w powiatowych urzędach pracy zgodnych z miejscem zamieszkania (niezależnie od tego czy osoba jest zarejestrowana w nim czy nie)
 • złożyć w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie (al. Solidarności 5-9)
 • złożyć w Centrum Informacji i i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu (ul. Węgierska 146)
 • wysłać pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, z dopiskiem projekt KONSERWATOR.

Wysyłając formularz pocztą należy pamiętać, że decyduje data wpływu do WUP. Formularze, które dotrą do WUP po 14 lutym br. będą odrzucone ze względów formalnych.

Wypełnienie formularza i dostarczenie lub przesłanie go na ww. adres będzie równoznaczne ze zgłoszeniem się do rekrutacji i akceptacją postanowień regulaminu.

Po ocenie formalnej formularze zgłoszeniowe będą oceniane merytorycznie (karta oceny zatr. subsydiowanego, karta oceny staży), zgodnie z ustalonymi kryteriami. Ze zgromadzonych formularzy zgłoszeniowych, pracownicy Projektu odpowiedzialni za rekrutację sporządzą listy kandydatów dla każdej oferty zatrudnienia (stażu zawodowego), spełniających postawione w nich kryteria.

Osoby, które uzyskały największą liczbę punktów na poszczególnych listach będą kierowane na rozmowy kwalifikacyjne do Pracodawców (organizatorów zatrudnienia subsydiowanego bądź stażu zawodowego). Liczba kandydatów uwarunkowana będzie ilością oraz kwalifikacjami osób, które przeszły ocenę merytoryczną.

Osoba wyłoniona przez Pracodawcę będzie zobowiązana podpisać Deklarację przystąpienia do Projektu, której wzór stanowi załącznik numer 4 do Regulaminu uczestnictwa.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie powiadomione zostaną telefonicznie bądź mailowo.

Osoby przyjmujące formularze zgłoszeniowe w Powiatowych Urzędach Pracy nie są odpowiedzialne za rekrutację i nie mają obowiązku sprawdzania dokumentacji rekrutacyjnej.

W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu, pracownicy projektu KONSERWATOR są dostępni w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, pokój 516, pod numerem telefonu 12 61-98-433 lub mailowo na adres: konserwator@wup-krakow.pl

W Sądeckim Urzędzie Pracy osobą odpowiedzialną za zebranie dokumentów jest Barbara Michalak – pok. 4, stanowisko 7.

Wytworzył:Barbara Michalik